hits
counter
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 

Maak uw taalkeuze / Choose your language:

 

Nederlands----- English

 

Pour les visiteurs Français:
Pour une bonne traduction: D'abord cliquez sur la langue Anglaise (ci-dessus), puis cliquez sur le drapeau Français dans "Google Translation" (à gauche).

Finalement cliquez à nouveau sur le drapeau Anglaise.

 

Für die Deutschen Besucher:
Für eine gute Übersetzung: Erster Klick auf die Sprache Englisch (oben) und dann klicken Sie auf die Deutsche Flagge in "Google Translation" (am links)

Am letsten klicken Sie auf die Sprache English.

 

Para los visitantes Españoles:
Para obtener una buena traducción: primero haga clic en el idioma Inglés (arriba) y luego haga clic en la bandera Española en "Google Translation" (a la izquierda).

Finalemente haga clic en el idioma Inglés.

 

 

1985 - 2013

 

3fr appelvink----->aangetekend noordse stern

 

Een overzicht van het type 'Vogels' van
André Buzin, uitgegeven in België.

 

 

A review of the serie 'Birds' of Mr. André Buzin,
edited in Belgium.

 

 

 

 

 

 

vogel, vogels, andre, andré, buzin, postzegel, postzegels, briefkaart, postblad, voorafgestempeld, appelvink, putter, roodborstje, ijsvogel, ysvogel, pimpelmees, boomklever, goudvink, blauwborst, ringmus, kleine bonte specht, vink, roodborsttapuit, goudhaantje, rietgors, zanglijster, winterkoninkje, barmsijs, merel, waterspreeuw, koolmees, groenling, witte kwikstaart, boerenzwaluw, wielewaal, vlaamse gaai, huismus, pestvogel, rietzanger, spreeuw, fitis, koperwiek, bonte vliegenvanger, sijsje, matkop, ekster, veldleeuwerik, gele kwikstaart, kuifmees, klapekster, groene specht, tortelduif, kramsvogel, zwarte mees, grauwe klauwier, kruisbek, boomkruiper, graspieper, keep, fluiter, visdiefje, holenduif, scholekster, turkse tortel, zwarte stern, tureluur, tapuit, bontbekplevier, kemphaan, grote bonte specht, watersnip, hop, waterhoen, nachtegaal, grauwe vliegenvanger, huiszwaluw, kleine plevier, kapmeeuw, goudplevier, oehoe, cirlgors, zwartkopmeeuw, patrijs, zwarte ooievaar, glanskopmees, houtduif, vuurgoudhaantje, kwartelkoning, kluut, grutto, fuut, geoorde fuut, gierzwaluw, torenvalk, wintertaling, ruigpootuil, kauw, steenuil, ransuil, heggemus, notenkraker, slechtvalk, zeearend, houtsnip, zwarte specht, bosuil, kerkuil, dodaars, buizerd, boomvalk, sperwer, rodewouw, havik, meerkoet, fazant, pijlstaart, visarend, paaje, zwartkop, rolzegel, bpost, velduil, oiseau, oiseaux, bird, stamp, timbre, timbres, stamps, birds, belgie, belgium, belgique, belgien, cristal999
Op dit artikel berust Copyright.

terug naar bovengastenboek

2011-15 © All rights reserved - Cristal999