hits
counter
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 

Uitgiften in Euro

 

 

€0.01 - Nachtegaal

€0.01 - Zwarte Specht

€0.02 - Watersnip

€0.03 - Glanskopmees

€0.05 - Cirlgors

€0.05 - Dodaars

€0.05 - Wintertaling

€0.06 - Steenuil

€0.07 - Holenduif

€0.08 - Pijlstaart

€0.10 - Bosuil

€0.10 - Heggemus

€0.10 - Ruigpootuil

€0.15 - Notenkraker

€0.20 - Zwartkopmeeuw

€0.23 - Geoorde Fuut

€0.23 - Kauw

€0.25 - Scholekster

€0.27 - Houtsnip

€0.30 - Kwartelkoning

€0.35 - Grote Bonte Specht

€0.40 - Grauwe Vliegenvanger

€0.40 - Ransuil

€0.41 - Turkse Tortel

€0.44 - Houtduif

€0.44 - Huiszwaluw

€0.46 - Kluut

€0.52 - Hop

€0.55 - Kleine Plevier

€0.57 - Zwarte Stern

€0.60 - Patrijs

€0.65 - Kapmeeuw

€0.70 - Gierzwaluw

€0.70 - Tureluur

€0.75 - Goudplevier

€0.75 - Torenvalk

€0.75 - Vuurgoudhaantje

€0.78 - Grutto

€1.00 - Tapuit

€2.00 - Bontbekplevier

€3.72 - Waterhoen

€4.00 - Oehoe

€4.00 - Zwarte Ooievaar

€4.09 - Fazant

€4.30 - Fuut

€4.40 - Slechtvalk

€4.60 - Kerkuil

€4.60 - Zeearend

€5.00 - Kemphaan

 

[1 Verkiezingen] - Meerkoet

[1E] - Boomvalk

[1E] - Buizerd

[1E] - Havik

[1E] - Rode Wouw

[1E] - Sperwer

[Aangetekend] - Noordse Stern

[Aangetekend] - Slobeend

[Aangetekend] - Visarend

[Aangetekend] - Waterral

[AR] - Kievit

[RP] - Velduil

[Verenigingen] - Korhoen

[Verenigingen] - Krooneend

 

Op dit artikel berust Copyright. Deze site maakt gebruik van cookies.

terug naar bovenhomecontactgastenboek

2011-17 © All rights reserved - Cristal999